Kanjerschool

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Daarom werken wij op onze school met de Kanjertraining.  De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties en leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Alle groepen werken met de petten van de Kanjertraining. Elke pet symboliseert bepaald gedrag:
  • de witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer;
  • de gele pet gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt zij zich echter terug en doet bang;
  • de rode pet gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit;
  • de zwarte pet vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen, zonder witte pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, teamleden en ouders het verlangen hebben en hun best doen om vanuit vertrouwen respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken wij elkaar daar op een rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld. Als ouders en teamleden geven we hiermee ook het goede voorbeeld aan de kinderen.