Onze missie

De maatschappij vraagt steeds meer om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben,  digitaal geletterd zijn en kritisch en actief kunnen participeren. Vaardigheden die ook wel 21ste eeuw vaardigheden worden genoemd. Om deze vaardigheden en een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen te ontwikkelen is een veilige omgeving voorwaardelijk: aandacht voor en acceptatie van ieder kind ligt hieraan ten grondslag.
 
Wij weten ook dat kinderen zich niet gelijk ontwikkelen en ook niet gelijkmatig. Het afstemmen van het pedagogisch en didactisch handelen moet dan ook zo goed mogelijk worden afgestemd op het kind als individu.
 
De missie van de school is als volgt geformuleerd:
 
In een rijke leeromgeving, door verwondering en in verbinding met de omgeving willen wij kinderen hun eigen talent laten ontdekken en ontwikkelen. Wij sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van ieder kind, door ieder kind te horen en te zien. Dit doen wij in een veilig klimaat en vanuit een open christelijke houding waarin iedereen van en met elkaar leert, zodat kinderen verantwoordelijk en duurzaam hun intrede kunnen doen in de maatschappij van morgen.
 
Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden: authenticiteit, verwondering, verbinding, aandacht, creativiteit en meesterschap.
 
Het motto van onze school is: Leren is natuurlijk schitteren(d)