Kleuterinformatieboekje

Met het kleuterinformatieboekje geven wij u een beeld van de gang van zaken in onze kleutergroep (groep 1/2). Er staat tevens ook veel praktische informatie in dit boekje als aanvulling op onze schoolgids van het schooljaar 2017-2018. Hopelijk helpt de informatie in de schoolgids en dit kleuterinformatieboekje u bij het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind. Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs.
 
Dit kleuterinformatieboekje wordt, net als de schoolgids, jaarlijks uitgegeven en is bedoeld voor ouders/verzorgers van (toekomstige) kinderen die instromen in de kleutergroep. Wij hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen. Op onze website kunt u meer informatie over onze school vinden. Hier kunt u ook de schoolgids terugvinden.
 
Het spreekt vanzelf dat u altijd van harte welkom bent op onze school, voor een gesprek, een toelichting en/of rondleiding. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Klik hier voor het kleuterinformatieboekje 2019-2020.