De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders en een teamlid. De directeur is bij elke vergadering van de OC ook aanwezig.

De OC zorgen voor de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten, zoals de sinterklaasviering, de kerst- en paasviering, het afscheid van groep 8 en excursies. Ook helpen zij bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten als het schoolvoetbaltoernooi en de avondvierdaagse.

De OC heeft ook tot taak de betrokkenheid van de ouders biij school te stimuleren.

De OC bestaat uit de volgende ouders :
Mirjam Dalhuijsen
Rosalie Nikkels
Elisabeth de Weerd
Sabine Bouwmeester
Hildia Bakker (penningmeester) 

Vanuit het personeel heeft Madelène Schippers zitting in de OC.

Momenteel zijn we op zoek naar een of twee extra ouders. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met OC via oc@tenholtenserve.nl of neem contact op met een van de OC-leden.