Formulieren

Hieronder vindt u de volgende formulieren terug:
- Aanvraagformulier voor extra verlof
- Machtiging automatische incasso ouderbijdrage
- Toestemmingsverklaring in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- Wijzigingsformulier persoonsgegevens

Aanvragen extra verlof

In een aantal bijzondere gevallen heeft een leerling recht op extra verlof buiten de schoolvakanties en overige vrije dagen om. Bijvoorbeeld bij een jubileum, een huwelijk of een overlijden van een familielid.
 
Voor vakanties mag in principe geen extra verlof gegeven worden. Dus ook niet een dagje extra voor bijvoorbeeld de wintersportvakantie of een weekje buiten het hoogseizoen.  Er is maar één reden om extra verlof (voor vakantie) te verlenen buiten de schoolvakanties om. En dat is als de leerling tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. 
 
Het verlof moet op tijd (bij extra verlof voor vakantie zes weken van te voren) schriftelijk bij de directeur van onze school worden aangevraagd. De directeur van de school beslist bij verzoeken om extra verlof. 

Klik hier voor het Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Leest u ook de achterkant van het formulier even goed door voor u een aanvraag indient? Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de directeur van de school.

Machtiging automatische incasso ouderbijdrage

Klik hier voor het formulier voor het afgeven van een machtiging automatische incasso van de ouderbijdrage. Per kind moet u een formulier invullen. Dit formulier kunt u inleveren bij de directeur van de school.

Toestemmingsverklaring in het kader van de privacy

Klik hier voor het formulier Toepassing Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met dit formulier kunt u onder meer aangeven of foto's waar uw kind(eren) opstaan, gebruikt mogen worden op social media of voor PR doeleinden. 

Wijziging persoonsgegevens

Klik hier voor het formulier om wijziging in persoonsgegevens door te geven aan school na bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in huisarts/tandarts, wijziging in telefoonnummers of wijziging van opvang na schooltijd.