Groep 3/4

Groep 3/4 is een gezellige groep van 19 kinderen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Elise Rood er en op dinsdag juf Elise Kuiper.

Groep 3 is druk bezig met leren lezen en schrijven. Ook rekenen oefenen we elke dag. De ene dag doen we de les met juf en de volgende dag moeten we zelf aan het werk om te kijken of we het doel van de les behalen.
Groep 4 leert de hoofdletters schrijven, leert met taal veel nieuwe woorden voor de woordenschat en oefent met werkwoorden, wat- en waar-delen van zinnen, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en nog veel meer. Bij rekenen kunnen we bijvoorbeeld al sommen tot 20 snel uit het hoofd en zijn we bezig met het oefenen van de tafels. Maar ook bijvoorbeeld meetkundige figuren komen in de les aan bod.

Op de middagen hebben we project, handvaardigheid, verkeer, muziek. Voor de projecten gebruiken we sinds schooljaar 2017-2018 de methode Leskracht. Hiermee leren we veel nieuwe woorden, we leren samenwerken en eigen onderzoeksvragen bedenken. Daarvoor is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent. En dat zijn de leerlingen van groep 3/4!

We leren niet allemaal even snel en zijn daarom niet allemaal op hetzelfde niveau bezig. Dat betekent dat we goed moeten weten wat we moeten doen, of we mogen samenwerken, hoe hard we mogen praten en of we de juf mogen storen. Daar gebruiken we het bord met de planning voor, de weektaak, het stoplicht en ons blokje op tafel. Zo weten we wat wel en niet kan. 

We doen ook gezellige dingen met elkaar: appeltaart bakken en opeten, creatieve middagen, verjaardag van de juffen vieren en nog veel meer.