Groep 1/2

Wie zijn wij?

Wij zijn een combinatiegroep 1/2 met 13 kinderen. Juf Sharon Cornelissen is onze juf. Zij is onze juf vanaf 5 maart 2018 in verband met het zwangerschapsverlof van onze eigen juf, juf Elise Kuiper.
 
 

Elke ochtend ziet er zoveel mogelijk hetzelfde uit. Reken- en taalactiviteiten hebben een vaste plaats op het rooster. Schoolbreed wordt er dan op dezelfde momenten aan taal, lezen en rekenen gewerkt. Op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag wordt er aandacht besteed aan gym, muziek, voorbereidend schrijven, projectonderwijs, verkeer en drama.
 
In onze groep werken we onder meer met de methode Schatkist versie 3. In deze methode staat het figuurtje Pompom centraal. Het jaar is verdeeld in negen verschillende thema's waaraan we ongeveer vier weken werken. In deze thema's komen alle vakken aanbod.
In het kleuterinformatieboekje vindt u meer informatie over de gang van zaken in onze groep. Er staat tevens ook veel praktische informatie in dit boekje als aanvulling op onze schoolgids.
Klik hier voor het kleuterinformatieboekje van dit schooljaar.