Praktische informatie voor ouders

Schooltijden

De school begint om 8.30 uur. Vanaf 08.20 uur is de deur van de kleuteringang open voor de kinderen van groep 1/2. De anderen leerlingen kunnen op het voorplein spelen, waar vanaf 8.20 uur de teamleden toezicht houden.  U kunt de leerkracht van uw kind(eren) op dat moment ook nog even aanspreken voor een korte mededeling.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en moeten de kinderen in de rij gaan staan en gaan ze onder begeleiding van de eigen leerkracht naar binnen. Op deze manier gaat iedereen rustig en op tijd naar binnen. Bij de ingang van het leslokaal geeft de leerkracht alle kinderen een hand.

Om 14.45 uur zijn de kinderen vrij. De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten. Komt u gezellig op het plein staan? De kinderen van groep 1/2 moeten bij de leerkracht worden opgehaald. 

Op woensdag zijn alle kinderen om 12.15 vrij. Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14.45 uur vrij.

Overblijven

Omdat we een continurooster hebben, blijven alle kinderen over. Om 12.00 uur eten zij onder toezicht van een leerkracht in hun eigen groep. Om 12.15 uur gaan de kinderen naar buiten. Als ze dan nog niet alles op hebben, kunnen ze buiten verder eten. We hebben een mooie picknicktafel staan waar ze rustig hun eten op kunnen eten. De pauze duurt tot 12.45 uur. Er zijn altijd drie teamleden buiten tijdens het overblijven.

Gymrooster

Groep 1/2: maandag van 13.45-14.45 uur. U kunt uw kind vanaf 14.40 uur ophalen bij de gymzaal.
Groep 3/4: maandag van 12.45-14.45 uur.
Groep 5/6: vrijdag van 12.45-13.45 uur.
Groep 7/8: vrijdag van 13.45-14.45 uur.