Schoolgids

Met onze schoolgids geven wij u een beeld van onze school en hoe wij denken over onderwijs en werken. Daarnaast staat er ook veel praktische informatie in de schoolgids. Hopelijk helpt het u bij het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind. Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs.
 
De school gids wordt jaarlijks uitgegeven en is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij van ons mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt. In ons kleuterinformatieboekje geven wij aanvullend op de schoolgids een beeld van de gang van zaken in onze kleutergroepen (groep 1 en 2). Dit kleuterinformatieboekje staat, net als de schoolgids, ook op onze website.
 
Het spreekt vanzelf dat u altijd van harte welkom bent op onze school, voor een gesprek, een toelichting en/of rondleiding. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Klik hier voor de schoolgids van het schooljaar 2019-2020.