Medezeggenschapsraad

Deze raad heeft op veel terreinen instemmingsrecht in het beleid van de school en over een aantal zaken adviesrecht. Er zitten twee gekozen ouders in de raad en twee teamleden. Daarnaast is er nog een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de vijf scholen van ons bestuur met elk twee vertegenwoordigers (teamlid en ouderlid) uit de vijf medezeggenschapsraden.

Vertegenwoordiging vanuit het personeel:
Sharon Buitenkamp (voorzitter)

Elise Rood (secretaris)

Oudergeleding:
Dimitri Reijniers
Annemarieke Witteveen

Het mailadres van de MR is: mr@tenholtenserve.nl