Verwondering

Kinderen leren natuurlijk vanuit verwondering. Deze verwondering willen we blijven prikkelen, wat ten doel dient eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Vanuit het talent dat we verder willen ontdekken en ontwikkelen, rusten we kinderen toe om verantwoordelijk en duurzaam hun intrede te doen in de maatschappij.

De maatschappij vraagt steeds meer om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben,  digitaal geletterd zijn en kritisch en actief kunnen participeren. Vaardigheden die ook wel 21ste eeuw vaardigheden worden genoemd. Om deze vaardigheden en een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen te ontwikkelen is een veilige omgeving voorwaardelijk: aandacht voor en acceptatie van ieder kind ligt hieraan ten grondslag.

Lees verder ...