Verwondering

Kinderen leren natuurlijk vanuit verwondering. Deze verwondering willen we blijven prikkelen, wat ten doel dient eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Vanuit het talent dat we verder willen ontdekken en ontwikkelen, rusten we kinderen toe om verantwoordelijk en duurzaam hun intrede te doen in de maatschappij.

De maatschappij vraagt om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben, digitaal geletterd zijn en kritisch en actief participeren. Het onderwijs is niet meer gericht op reproduceren van kennis, maar op het flexibel, creatief en ondernemend toepassen van die kennis.

Lees verder ...
20november2017
Sintversieravond
21november2017
Juf Sharon jarig
23november2017
Kijkkwartiertje
Op vrijdag 10 november deed onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Onze leerlingenraad heeft deze week een een start gemaakt met het nadenken over de (her)inrichting van ons schoolplein.
Groep 3/4 is naar de paleistuin van Het Loo geweest. Daar hebben ze een rondwandeling gemaakt met de boswachter.