Verwondering

Kinderen leren natuurlijk vanuit verwondering. Deze verwondering willen we blijven prikkelen, wat ten doel dient eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Vanuit het talent dat we verder willen ontdekken en ontwikkelen, rusten we kinderen toe om verantwoordelijk en duurzaam hun intrede te doen in de maatschappij.

De maatschappij vraagt om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben, digitaal geletterd zijn en kritisch en actief participeren. Het onderwijs is niet meer gericht op reproduceren van kennis, maar op het flexibel, creatief en ondernemend toepassen van die kennis.

Lees verder ...