Verwondering

Kinderen leren natuurlijk vanuit verwondering. Deze verwondering willen we blijven prikkelen, wat ten doel dient eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Vanuit het talent dat we verder willen ontdekken en ontwikkelen, rusten we kinderen toe om verantwoordelijk en duurzaam hun intrede te doen in de maatschappij.

De maatschappij vraagt om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben, digitaal geletterd zijn en kritisch en actief participeren. Het onderwijs is niet meer gericht op reproduceren van kennis, maar op het flexibel, creatief en ondernemend toepassen van die kennis.

Lees verder ...
Op woensdag 24 mei was er een open dag op onze school. Ouders kwamen kijken en kinderen konden de voorstelling van Beertje Blom bekijken.
Op vrijdag 21 april stond onze schooldag in het teken van de Koningsspelen 2017. Er werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een spelletjes...
Dinsdag 4 en 11 april hebben de leerlingen van Ten Holtens Erve zich weer creatief kunnen uitleven. Dankzij de hulp van vele ouders en grootouders...